Filosofia

Com treballem

La nostra metodologia d'aprenentatge es basa en la utilitzada per Lego, les 4 C: Connectar, Construir, Contemplar, Continuar. Totes aquestes en porten una cinquena implícita: Col·laborar.

 

El model pedagògic el basem en el document de la UNESCO "Educació: hi ha un tresor amagat a dins", que estableix els 4 pilars bàsics de l'educació